ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΤΕΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ (έως 19 Μαρτίου 2012)

 

ΘΕΜΑΤΑ

EΝΕΡΓΕΙΑ

 

Α΄ ΚΛΑΔΙΚΗ

 

Α1

Κατάργηση επιδόματος πρωτοβάθμιων καθηγητών

Το θέμα είναι στην αρμόδια επιτροπή της βουλής για εξέταση – Συνάντηση με αρμόδια μέλη της επιτροπή της Βουλής.

Α2

Διαδικασία εξέλιξης αναπληρωτών καθηγητών – τήρηση χρονοδιαγραμμάτων

Απεστάλη αίτημα προς Πρυτανικές Αρχές.

Σύνταξη ενός συγκριμένου χρονοδιαγράμματος ενεργειών με βάση το οποίο θα τεκμηριώνονται οι αποκλίσεις.

Α3

Διευκόλυνση για μετακίνηση προς και από Λευκωσία

Αίτημα προς Πρυτανικές Αρχές.

 

Β΄ ΚΛΑΔΙΚΗ

 

Β1

Αποσαφήνιση και καθορισμός χρονοδιαγράμματος για ενέργειες που αφορούν σε εξέλιξη μελών ΔΕΠ

Βλέπε παραπάνω θέμα Α1.

Β2

Αναγνώριση συντάξιμου χρόνου μελών ΔΕΠ σε μη  μόνιμες βαθμίδες από την ημερομηνία διορισμού τους

Ανακοινώθηκε η γνωμοδότηση του Γενικού Εισαγγελέα.

 

Μελέτη για δημιουργία Ταμείου Πρόνοιας ή Συνταξιοδοτικό Ταμείο για τα νέα μέλη όλων των κατηγοριών από κοινού με τη Συντεχνία Διοικητικού Προσωπικού

Β3

Ερευνητική υποστήριξη μελών ΔΕΠ κλαδικής Β

Παραπομπή στο Συμβούλιο της Συντεχνίας για να γίνει το αίτημα συγκεκριμένο.

 

Γ΄ ΚΛΑΔΙΚΗ

 

Γ1

Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων ανελίξεων/κρίσεων  ενταγμένων μελών ΔΕΠ

Απεστάλη αίτημα προς Πρυτανικές Αρχές.

Γ2

Ανέλιξη ενταγμένων μελών ΔΕΠ Τμήματος ΔΙΞΕΤ

Απεστάλη αίτημα προς Πρυτανικές Αρχές.

Γ3

Αξιολόγηση/ανέλιξη Εκπαιδευτών και Εκπαιδευτών Εργαστηρίων

Απεστάλη αίτημα προς Πρυτανικές Αρχές.

Γ4

Διευκολύνσεις για απόκτηση διδακτορικού τίτλου και ευκαιρία εκλογής σε ακαδημαϊκές βαθμίδες

Για την εκλογή με το υφιστάμενο σύστημα οι διαδικασίες είναι συγκεκριμένες.

 

Απεστάλη αίτημα στις Πρυτανικές Αρχές για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος.

 

Γ5

Εναρκτήρια χρηματοδότηση για ενταγμένα μέλη που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Απεστάλη αίτημα στις Πρυτανικές Αρχές.

 

Γ6

Αναθεώρηση ειδικού οδοιπορικού επιδόματος σύμφωνα με τη συμφωνία, το οποίο πρέπει να αναφέρεται ως «κατ΄ αποκοπή επίδομα οδοιπορικών»

Παραπομπή στο Συμβούλιο της Συντεχνίας για ενέργειες.

Γ7

Χώροι στάθμευσης – δωρεάν παροχή για όλο το προσωπικό – πρόβλεψη για αξιωματούχους

Απεστάλη αίτημα προς τον Αντιπρύτανη ΔΥ για συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών και Κτιρίων.

 

Δ΄ ΚΛΑΔΙΚΗ

 

Δ1

Συμμετοχή και δικαίωμα ψήφου του ΕΕΠ στα όργανα

Τα Συμβούλια των Τμημάτων είναι ανοικτά προς τα μέλη του Διδακτικού προσωπικού.

 

Απεστάλη αίτημα προς τις Πρυτανικές Αρχές για διερεύνηση αλλαγής κανονισμών και κανόνων για συμμετοχή στις εκλογικές διαδικασίες.

Δ2

Δικαίωμα μελών ΕΕΠ να αναλάβουν επιστημονικά υπεύθυνοι αν και εφόσον τηρούν τις προϋποθέσεις

Απεστάλη αίτημα προς την Επιτροπή Έρευνας.

Δ3

Δικαίωμα χρηματοδότησης για ερευνητική δραστηριότητα

Απεστάλη αίτημα προς την Επιτροπή Έρευνας για αύξηση του ποσού που θα διατεθεί στην κατηγορία αυτή.

Δ4

Απαλλαγή από δίδακτρα όταν φοιτούν για διδακτορικό στο ΤΕΠΑΚ

Βλέπε παραπάνω αίτημα Γ4.

 

Δ5

Αναγνώριση συντάξιμου χρόνου μελών ΔΕΠ σε μη  μόνιμες βαθμίδες από την ημερομηνία διορισμού τους

Απεστάλη αίτημα προς τον Κ. Χόππα για να αποσαφηνιστεί αν ισχύουν όσα και για το θέμα Β2